L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no les noticies o els comentaris rebuts si considera que són d'actualitat, aporten novetats o són punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb una noticia oferida. Els articles enviats i els d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR: 1.434
PÀGINES LLEGIDES EN AQUEST MES:25.607

dimarts, 19 de desembre del 2017

PLENARI DESEMBRE 2017: El Pressupost 2018: els números (2na part)
El pressupost municipal del 2018, tal com hem dit i per arrodonir, serà de 16 milions d’euros, una quantitat que el govern municipal de Compromís remarca que és realista i ajustat en la seua execució.

INGRESSOS

El Capítol I  preveu per IBI (urbana i rústica) 7’2 milions, essent el concepte d’ingrés més important del pressupost. Cal remarcar l’abaixada del 4% de l’IBI dels habitatges i cases en el 2018, com a conseqüència de la tercera reducció dels valors cadastrals aprovats per Compromís, aquesta vegada un 4%, i que en global des que es alcalde Jordi Joan ha suposat que han baixat més del 30 %.  Aquest capítol queda complementat per 1 milió d’euros de l’impost de vehicles.

El Capítol III (conjunt de la resta de taxes municipals) suposa un ingrés de 1’97 milions d’euros, mentre el Capítol IV (participació en els tributs de l’Estat i subvencions d’Administracions) suposa un 4’1 milions per al pressupost.   

Tots aquests capítols són els que més ingressos aporten al pressupost municipal.

Hi ha previst sol·licitar un préstec de 735.000 euros per a inversions, el primer del govern de Compromís on cal recordar que fins ara i durant 7 anys tot l’esforç s’havia destinat a pagar deutes i les factures impagades deixades pel govern del Partit Popular.

DESPESES

El Capítol I de personal és el més gros amb  un valor de 7.787.876,32 euros, cosa que representa el 48,5 % del pressupost. S'ha previst un increment de 1'1 % en les retribucions respecte al 2017 i 251.200 euros per a pagar endarreriments amb la qual cosa l’Ajuntament es posarà al dia, cosa que mai no havia fet cap altre govern.

A més del sou dels empleats públics, l’Ajuntament ha pagat 689.450 euros en nomines de personal no adscrit a la plantilla de I'Ajuntament (programa de gent jove, Taller d'Ocupació, programa t'Avalem, pla especial de peons agrícoles, becaris de la Dipu) cosa que demostraria el compromís del govern municipal en les polítiques actives d' ocupació.

El Capítol II, despeses de béns i serveis, suma 5.116.836,07 euros que representa un 31,87 % del pressupost i augmenta un 10 % respecte al de 2017. S'aposta per les zones verdes del municipi i noves inversions en les mateixes i, una vegada acabat l’inventari de les zones verdes, s'ha contractat la redacció del projecte de explotació i manteniment, a punt de concloure, on hi ha previst 185.000 euros per a iniciar la licitació del contracte. 

Hi ha també assignats 60.000 euros per assumir els contractes vinculats a la liquidació de la piscina coberta així com la redacció del projecte d'acabament de les obres i legalització de les instal·lacions.

Les quantitats assignades en altres serveis de caràcter preferent son:

Serveis Socials 1.405.182,64

Foment Local i ocupació 206.509,18

Salut pública 53.800,00

Educació, Biblioteca i Arxiu  606.507,24

Cultura 299.950,33

Patrimoni Històric Artístic 18.800,00

Joventut 49.750,00

Esports 697.384,41

Agricultura 266.778,61

Turisme-Salvament i Socorrisme 417.096,62

Fons Contingència 160.000,00

Tot això suposa un tota de 4.181.759,03 euros 

El deute en els bancs 

El Capítol III i el Capítol IX són el de pagament d'interessos i capital al banc. L’any que ve es pagaran 119.400 euros d’interessos i una amortització de capital de 883.400 euros, tot procedent de préstecs d’anteriors governs.

L'esforç que farà l'Ajuntament en 2018 en pagar el deute dels governs anteriors serà per tant de 935.800 euros i aixà representa el 6,24 % del Pressupost Municipal. La bona gestió econòmica de Compromís ha fet que eixes despeses hagen baixat considerablement des que Jordi Joan presideix l’Alcaldia i queden lluny d’èpoques que destinaven el 14% dels recursos a pagar deute. Cal remarcar una xifra: El deute de I' Ajuntament s'ha reduït des del 2011 a menys de la meitat (de 18 milions a poc més de 8 milions) i això dóna ara un marge de maniobra per a uns pressupostos més en benefici per a la ciutadania.

En el capítol IV,  teixit associatiu de la ciutat, reflexa un augment del 10 % del valor dels convenis que cada any estableix el consistori amb les associacions del municipi. A més, s'ha pressupostat nous convenis amb I' Associació de Boixeteres, la Junta Major de Setmana Santa i Integra Valldigna.

Quan al Capítol VI d'inversions l’Ajuntament destinarà 984.600 euros, dels quals 249.600 seran de recursos propis i 735.000 amb un préstec.

De tota manera, no serà l’única quantitat destinada a inversions donat que s'executaran més inversions financerament sostenibles amb el romanent de tresoreria positiu que es preveu en la liquidació del pressupost del 2017.

Elaboració pròpia