L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no les noticies o els comentaris rebuts si considera que són d'actualitat, aporten novetats o són punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb una noticia oferida. Els articles enviats i els d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR: 1.992
PÀGINES LLEGIDES EN AQUEST MES:40.187

dimecres, 17 de desembre del 2014

L'alcalde Jordi Joan ha dóna a conéixer la resolució de nomenaments de membres de la Junta de Govern, així com la designació de nous tinents d'alcaldia i les corresponents matèries delegades.

L'alcalde, Jordi Joan, ha donat a conéixer la resolució d'alcaldia sobre nomenaments de membres de la Junta de Govern, designació de tinents alcaldes i les delegacions que cadascú assumeix.

La Junta de Govern Local està formada pels tinents alcaldes que, segons la nova distribució, queda en l'ordre següent: Primera tinent alcalde, Llum Sansaloni; segon tinent alcalde, Perfecto Benavent, tercer tinent alcalde, Josep Llácer i Gandia i quart tinent-alcalde Evarist Sansaloni.

Quan a delegacions, Llum Sansaloni serà la regidora delegada de Serveis Públics, Contractació, Agricultura, Educació i Sanitat; Perfecto Benavent assumeix les delegacions de les àrees d'Hisenda; Interior i Personal i també d'Urbanisme; Josep Llácer tindrà les competències delegades de Foment Local, Turisme, Festes, Joventut i Esports i per últim,
Evarist Sansaloni, ostenta les delegacions de Seguretat Ciutadana i Cultura.

L'alcalde ha delegat la presidència dels consells i comissions municipals als tinents d'alcalde que tenen atribuïda la competència. El Consell Agrari Municipal, el Consell Escolar Municipal, la Comissió d'Escolarització i el Consell Gestor de l'Escola Infantil Víctor Calatayud seran presidits per Llum Sansaloni, com també la Mesa de Contractació. El Consell de la Policia Local i la Junta Local de Seguretat estarà presidida per Evarist Sansaloni.

La presidència efectiva de les comissions municipals informatives queden de la següent forma: la d'Hisenda, la d'Urbanisme i la de Règim Interior seran presidides per Perfecto Benavent, mentre la de Serveis Públics, Contractació i l'Especial de Seguiment de l'Aparcament queda a càrrec de Llum Sansaloni

L'alcaldia tindrà les competències en matèria de participació ciutadana i serveis socials i aquelles que no tenen delegació expressa a través de la resolució.
-