L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no els comentaris rebuts si considera que aporten novetats, punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb la noticia oferida. Els articles d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR : 2.038
PÀGINES LLEGIDES EL DARRER MES: 64.557

dimarts, 24 de gener de 2017

PLENARI GENER 2017: L'Ajuntament redueix a la meitat les sancions de trànsit
L’Ajuntament rebaixa els imports de les sancions per infraccions de trànsit, circulació i seguretat viària, un fet que en paraules de l’alcalde Jordi Joan, demostra i ben a les clares que el govern municipal no té cap interés recaptatori.

 I això quedava palés en el fet que la rebaixa en l’import de les infraccions farà que Tavernes siga una des ciutats que menys diners recapte en concepte de multes dels pobles de semblant grandària. 

La reducció de l’import recaptat per l’Ajuntament, tal com deia l’alcalde, passa per una reducció de l’ordenança a la baixa. 

 Així, segons es va explicar les sancions es classifiquen en lleus, greus i molt greues. Les sancions per a les faltes lleus són de 60 euros, per a les greus 110 euros i 210 euros per a los molts greus. Les sancions no inclouen el 50% de reducció per ràpid pagament (30, 55 i 105 euros respectivament). 

Això suposa una gran rebaixa respecte als preus anteriors de fins a 100 euros per a les lleus, 200 euros per a les greus i fins a 500 euros per a les molt greus. 
La proposta de Compromís va ser acceptada per tots els grups que la votaren a favor.

Ara se sotmetrà l’expedient al tràmit d’informació pública durant el termini de 30 dies hàbils perquè els ciutadans puguen presentar al·legacions i, si no es presenten reclamacions durant el termini, s’entendrà definitivament aprovat el nou Reglament, sense necessitat d’un nou acord. 

Vista la rebaixa en les sancions, i tal com els assistents al plenari comentàvem, segur que cap veí demana que s’incrementen i es passe als valors anteriors.