L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no els comentaris rebuts si considera que aporten novetats, punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb la noticia oferida. Els articles d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR : 2.094
PÀGINES LLEGIDES EL DARRER MES: 65.103

dimecres, 8 de juliol de 2015

PLENARI JULIOL 2015: Primera sessió de la legislatura

Grup del govern municipal
L’Ajuntament de Tavernes va celebrar ahir el primer plenari, on es van aprovar qüestions generals que van a regir la vida política i organitzativa del consistori valler en l’actual legislatura. 

El primer punt de l’ordre del dia tractava de la composició dels grups polítics municipals, que queden formats pel de Compromís amb 9 regidors, PP 4 regidors, PSOE 2 regidors i EU amb 1 regidor, aprovant-se igualment per unanimitat l’assignació econòmica mensual de 350 euros per grup que s’incrementa en 50 euros per cada regidors. L’assignació pactada pels grups continua com en passades legislatures. 

El consistori va aprovar igualment el règim de sessions de l’Ajuntament, que seguirà sense canvis respecte a passades legislatures: el primer dilluns del mes a les 20 hores així com la reunió de la Junta de Portaveus que serà el dimecres anterior al plenari a les 21 hores. Com que estava pactat, es va aprovar per unanimitat. 


Els grups de l'oposició
Un altre dels punts va tractar de la formació, composició i competències de les Comissions Municipals Informatives, que seguiran, com s’explicava als assistents, com la passada legislatura en quatre comissions atenent a les responsabilitats dels tinents alcalde.

Així, les comissions tractaran sobre:
a) Economia, Hisenda, Especial de Comptes, Patrimoni i Personal, àrees de responsabilitat de Perfecto Benavent
b) Urbanisme, Medi Ambient, Promoció Econòmica, Foment i Esports, àrees de Josep Llácer.
c) Serveis Públics, Infraestructures, Contractació, Agricultura, Seguretat Ciutadana i Policia, àrees de Llum Sansaloni.
d) Regim Interior, Transparència, Participació Ciutadana, Festes, Joventut, Serveis Socials àrees que engloben les responsabilitats de Noe Alberola i Enric Chofre. 

Cada comissió estarà integrada per 5 regidors de Compromís, 2 del PP, i 1 del PSOE i EU. A pesar que el punt estava pactat per tots els partits, el PSOE es va abstindre.

El plenari va aprovar una modificació dels estatuts del Consell Agrari per ajustar la representació política als mateixos termes que les organitzacions agràries i sindicals. Així cada partit polític designar un representant que serà aprovat pel plenari. Es va aprovar amb l’abstenció del PSOE, a pesar que era un punt pactat abans del plenari entre tots els grups, com va recordar l’alcalde. 

El plenari va aprovar els nomenaments dels representants de l’Ajuntament en òrgans col·legiats municipals i no municipal, cas entre altres del Calaix Jove, la Junta dels Porrats, el Servei Provincial de Prevenció i Extinció d’Incendis, Consell Agrari, Comite de Seguretat i Salut, Consell de l’Escoleta Víctor Calatayud. Es va aprovar amb els vots de Compromís i del PP i l’abstenció del PSOE i EU. 


A pesar dels pactes previs al plenari, el PSOE es va abstindre després en moltes  votacions
 També es van aprovar els representants municipals en les Mancomunitats de la Safor i de la Valldigna. L’alcalde Jordi Joan va recordar que després les modificacions de la llei, la representació correspon als alcaldes, no obstant els substituts tindran vot quan no estiga present a l’alcalde i, si l’alcalde està en la sessió, només veu. Josep Llácer és el nominat en la Safor i Enric Chofre en la de la Valldigna. El PSOE es va abstindre en la votació. 

Un altre dels punts tractats va ser les indemnitzacions dels regidors per assistència al plenari i a la resta d’òrgans col·legiats. Es va aprovar una indemnització per assistència al plenari de 230 euros, com la legislatura passada, i 200 euros per assistència a Junta de Govern i Junta de Portaveus, que queden equiparades. L’assistència a les comissions es queda en 100 euros. Cal indicar que en l’actual legislatura no es cobraran els plenaris extraordinaris que suposen simplement un mer tràmit administratiu. 

En aquest punt, EU va fer renuncia expressa a cobrar les quantitats que els correspon, cosa que haurà de fer efectiva mitjançant escrit. 


L'alcalde explicava les retribucions dels regidors del consistori
 El consistori va aprovar igualment el règim retributiu dels regidors amb dedicació exclusiva, on l'alcalde Jordi Joaan va indicar que se seguirà el mateix criteri de legislatures anteriors. L’Ajuntament disposarà de tres alliberats – Perfecto Benavent, Llum Sansaloni, Josep Llácer - que percebran unes retribucions brutes de 39.549 euros. 

L’alcalde va explicar que ell no cobrarà sou de l’Ajuntament en percebre sou com a diputat. No obstant, per previndre futures situacions, es va informar que la retribució si alguna vegada es cobra en la legislatura seria de 43.900 euros bruts. Tots aquests sous estan per davall dels que marquen les organismes oficials. Van votar a favor Compromís i PSOE.

També es va determinar i aprovar, només amb els vots de Compromís, les retribucions del Cap de Gabinet d’Alcaldia (36.000 euros bruts a l’any) i de Cap de Premsa i Protocol per a la qual es va dir que es buscarà un perfil professional amb dedicació total i 28.000 euros bruts a l’any.

5 comentaris:

Anònim ha dit...

I em pregunte jo...fa falta un Cap de Premsa i Protocol??? Quines funcions ha de tenir per a què estiga amb dedicació total i ens coste a tots els vallers 28000 €???

Anònim ha dit...

Ja se sap qui serà el Cap de Gabinet d’Alcaldia i qui serà el Cap de Premsa i Protocol?

Anònim ha dit...

Hola anònim de les 20:19: La resposta és SÍ
Hola anònim de les 21:O1: No se sap, però igual va en bici.

Anònim ha dit...

Massa diners per a funcions que poden i deuen fer els funcionaris,i sense polititzar cap tema.

Anònim ha dit...

És la teua opinió. I com la deus de tindre ben argumentada i justificada, jo voldria que me'n digueres unes quantes d'eixes funcions, eixes que tenen i deuen de fer els funcionaris en lloc dels polítics.

Endavant!