L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no els comentaris rebuts si considera que aporten novetats, punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb la noticia oferida. Els articles d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR : 2.591
PÀGINES LLEGIDES EL DARRER MES: 65.454

dimarts, 7 de juliol de 2015

Taller de “Revaloratizació dels recursos Turístics Naturals” de Tavernes


El nou taller promogut per l’Ajuntament de Tavernes “Revaloritizació dels recursos Turístics Naturals” comança a caminar des que ahir es va acabar el termini de presentació d’instàncies per participar-hi. Aquest taller es dissenya amb una modalitat mixta de d’ocupació i formació, cofinançat pel Fons Social Europeu.

Segons hem pogut llegar en el web municipal, l’objectiu: millorar l’ocupabilitat de les persones desocupades incloses en els col·lectius a què va dirigit, per mitjà de la realització d’obres o serveis d’interés general i/o social. Això possibilita als alumnes-treballadors la realització d’un treball mitjançant un contracte per a la formació i l’aprenentatge i, junt amb la formació professional ocupacional rebuda, els procura la qualificació professional i afavoreix la inserció laboral. 

El taller contindrà 3 especialitats formatives:
1. Treballs forestals.
2. Infraestructures de jardins.
3. Disenyador de pàgines web. 

En total donarà treball a 24 persones desocupades, 8 per cada especialitat, amb un contracte de formació i d’aprenentatge d’una durada de 6 mesos.

La selecció dels alumnes es fa a partir del llistat de l’oficina Servef de Sueca. Els destinataris del Programa han de complir els requisits mínims següents:
– Tindre vint-i-cinc anys o més.
– Ser desocupats, és a dir, demandants d’ocupació no ocupats, registrats en el Servef.
– Complir els requisits establerts en la normativa aplicable per a formalitzar un contracte per a la formació i l’aprenentatge. 

Amb caràcter general, i sempre que complisquen els requisits mínims exigits, tindran la consideració de col·lectius prioritaris:
– Les dones, en especial les víctimes de violència de gènere.
– Les persones amb discapacitat.
– Les persones en situació o risc d’exclusió social.
– Les persones majors de 55 anys.
– Les persones amb baixa qualificació.
– Les persones en desocupació de llarga durada. 

Tota la información al respecte es pot trovar en el web municipal 
-