L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no els comentaris rebuts si considera que aporten novetats, punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb la noticia oferida. Els articles d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR : 1.319
PÀGINES LLEGIDES EL DARRER MES: 55.982

diumenge, 6 de maig de 2018

Els treballs de draga i neteja del llac de la Goleta acabaran en uns 10 dies
Els treballs de dragatge del llac de la Goleta que efectua l'Ajuntament a través de la regidoria d'Agricultura, presidida per Javier Escrihuela, han entrat en una segona fase consistent majorment en la carrega i transport del fang extret del fons del llac. Tal com vam explicar, la draga arreplegava el fang del fons i l’amuntonava en les vores per tal que perdés l’aigua i s’assequés, moment en que es traslladaria  a un camp abandonat.

Eixe moment ja ha arribat. Són vora 1.500 metres cúbics de fang els extrets del fons del llac, material que en les darrers setmanes s’ha pogut vore en les ribes del llac amuntegat perquè s’asseque, els que es transporten i es dipositen en un camp abandonat.

Traballs de càrrega i transport del fang


El treball de càrrega i transport està efectuant-se des de fa uns dies i,  com podeu vore a les fotografies, s’empra maquinària pesant. La previsió es acabar tot el treball de dragatge i transport en uns 10 dies més.

L’empresa  valenciana “Vicente Vela SL” és qui, amb ús de màquina especial per a l’extracció del fang, efectua la draga del llac i tasques derivades.

Fang extret del fons del llac de la Goleta en procés d'assecar-se

Tal com ha avançat la draga del fons, s’ha constatat l’existència en l’interior del llac de les restes de pedres i altre material que va ser usat per a construir dos camins per donar pas a la retroexcavadora que va construir l’illeta, però no van ser ben retirats.

Els treballs del 2005 és l’única actuació coneguda en el llac però ni ser una draga d’eliminar el fang ni va servir per eliminar la brutícia del fons. Majorment es va limitar a construir l’illeta de pedra i a eliminar tota la massa vegetal existent, una actuació que en el seu dia va ser qüestionada pels grups ecologistes en considerar que es destruïen zones de nia de les aus, a més d’impedir l’oxigenació de les aigües amb l’eliminació d’espècies autòctones com la bova, el senill o les plantes de lliris.

Part del fang emmagatzemat a un camp erm

A més del treball de draga  efectuat al llarg de les darrers setmanes, el govern de Compromís ha construït un sistema per filtrar l’aigua pluvial abans d’abocar-se al llac. Com es sabut, l’aigua de pluja s’arreplega en els claveguerams dels carrers i s’abocaven fins ara directament al llac, amb la qual cosa molts elements sòlids del carrer passaven al llac. Aquesta situació ha estat en part pal·liada amb la col·locació del sistema de filtratge.