L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no els comentaris rebuts si considera que aporten novetats, punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb la noticia oferida. Els articles d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR : 1.371
PÀGINES LLEGIDES EL DARRER MES: 45.324

dimarts, 7 de febrer de 2017

PLENARI DE FEBRER: L’ajuntament de Tavernes amplia la plantilla de serveis socialsLa regidora de Serveis Socials, Noe Alberola

La corporació de Tavernes aprovava per unanimitat el punt de l’ordre del dia que considera la matèria de serveis socials com a una prestació essencial i prioritària i passa a ser considerada com a “servei necessari” dins de les competències que té l’Ajuntament. 

Tal com explicava la regidora responsable Noe Alberola, això implica augmentar la dotació de l'equip base de personal a 3 professionals a temps complet i un a mitja jornada.

La consideració de  "servei necessari" té en compte la realitat social de la ciutat i també la nova assignació de competències pròpies que li atorga la Generalitat.  La Llei 13/2016 de la Generalitat atribueix noves competències als Ajuntaments en matèria de Serveis Socials de manera que, a més de l’avaluació i  informació de situacions de necessitat, poden fer una atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social.

Per assumir aquestes noves competències l’Ajuntament podrà contractar el personal necessari segons als recursos disponibles per satisfer bàsicament les demandes dels ciutadans i dels usuaris dels serveis públics. La mateix Generalitat atorga diverses ajudes en base a la població dels municipis valencians.

Aprovació per unanimitat
L’Ajuntament de Tavernes ampliarà el personal que presta atenció als serveis socials en  1 psicòleg/oga, 1 treballador/a social, 1 Educador/a i 1 Auxiliar Administratiu específic de Serveis Socials.Tal com va dir l'alcalde, Jordi Joan, això implica que funcions que abans estaven contractades a empreses externes ara passen a desenvolupar-les funcionaris municipals.

Els Pressupostos de la Generalitat del 2017 contemplen la subvenció a rebre pel nostre Ajuntament que serà de 281.000 euros, dels quals corresponen a despeses de personal de l’equip de serveis socials de base i dependència un import de 228.027,50€. La diferència entre aquesta quantitat (228.027,50€) i els costos previstos per l’Ajuntament en la Relació de Llocs de Treball (408.002,58 €) suposarà una aportació de fons propis per import de 179.975,08 €