L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no els comentaris rebuts si considera que aporten novetats, punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb la noticia oferida. Els articles d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR : 2.567
PÀGINES LLEGIDES EL DARRER MES: 65.570

dijous, 9 de febrer de 2017

PLENARI DE FEBRER 2017: S'aprova el reglament de "Valldigna Ràdio" que tindrà com a directora a Dulce Pachés.Enric Chofre, regidor responsable de comunicació
El plenari del dilluns va aprovar per unanimitat la proposta del govern municipal de Compromís sobre el reglament de l’emissora municipal, Valldigna Ràdio, on s'afirma que el plenari prendrà els decisions sobre el seu funcionament  per tal de garantir la participació de tots els partits, i  evitar un possible control  del govern de torn.

El Consell d'Emissions estarà presidit per l’alcalde, funcionarà com una extensió del ple i estarà format per un membre de cada grup polític. Donada la proporcionalitat que marca la vigent llei, cada representant tindrà els vots del seu partit en el ple. El Consell també ha de donar el vistiplau a la programació.

El director de l'emissora serà nomenat per l'alcalde, a proposta del Consell. Tot indica que l'actual responsable del Gabinet de Comunicació de l'alcaldia, la periodista Dulce Pachés, serà la primera directora de la ràdio municipal.

L'alcalde té la competència de convocar les sessions d'aquest òrgan, mínim una vegada cada sis mesos. També l’alcalde, i d’acord amb les funcions atorgades en les lleis vigents,  podrà dirigir, impulsar i inspeccionar el servei, amb l'ajuda dels assessors tècnics que considere.

La ràdio municipal té com a objectius estimular la participació ciutadana, la dinamització social, fomentar la transparència municipal i promocionar l'ús del valencià. El reglament diu que tots els grups del plenari enviaran les notes de premsa que “han de ser llegides de forma íntegra, sense ser extractades per part del director o locutor», amb la qual cosa es pretén mantenir la pluralitat del mitjà.

Jordi Joan va recordar que la proporcionalitat de representació és per llei

LA PROPORCIONALITAT LA MARCA LA LLEI

En les intervencions van haver dues qüestions. La primera, una proposta del PP que demanava en contra de la proporcionalitat que marca la llei que cada membre del Consell computés com un únic vot.

L’alcalde Jordi Joan va explicar una cosa massa sabuda: l’òrgan de control de tot servei públic és el plenari, però el control l’exerceix de manera proporcional a la representació de grups. Així es diu  en la Llei de Bases de Règim Local i per tant no pot ser uninominal, que seria pervertir la representació popular que hi ha en el consistori. Eixa representació proporcional era en les comissions i demés òrgans municipals, i en eixe sentit s’havien manifestat els serveis jurídics municipals.

Aleshores el PP li va preguntar al secretari general si la seua proposta era il·legal,  a la qual cosa el Sr. Secretari va respondre que la regla general de funcionament de tots els òrgan col·legiats és la proporcionalitat i així està definida en el ROF, que diu que les comissions i òrgans col·legiats han de respectar la proporcionalitat del plenari. D’altra banda, afirmava que es un principi general democràtic: els òrgans municipals tenen la representació proporcional dels grups, per acabar afirmant que això mai no s’havia qüestionat.

La segona cosa va ser que el representant d’EU va reconèixer el bon treball fet en la confecció del reglament confirmat que s’havia donat una ampla participació a tots els partits per poder treballar i presentar propostes en el reglament.