L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no els comentaris rebuts si considera que aporten novetats, punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb la noticia oferida. Els articles d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR : 1.665
PÀGINES LLEGIDES EL DARRER MES: 64.189

dimarts, 21 de febrer de 2017

ASSEMBLEA CIUTADANA IV ( i últim) : Inversions del pressupost 2017L’alcalde de Tavernes, Jordi Joan, va explicar detalladament en l’Assemblea Ciutadana les partides previstes en el pressupost del 2017 per a dedicar a inversions i que són 972.800 euros, que seran finançats amb recursos corrents i sense acudir al préstec bancari. Aquestes inversions suposa el 6’5% de les despeses totals del pressupost.

Jordi Joan va indicar que una de les inversions destacades és l’adequació del local municipal del Carrer Riu per a muntar un Centre Integral per a Persones Majors, amb una inversió de 240.000 euros. L’alcalde va recordar que precisament la setmana passada ell personalment i la regidora de Serveis Socials, Noe Alberola, van estar presentant el projecte a Helena Ferrando, secretària autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal.

Va confirmar que els terminis amb que es treballa es adequar enguany el local amb eixa inversió de 240.000 euros i posar-lo en funcionament per al 2018, per a la qual cosa s’haurà de formalitzar un acord amb la Generalitat per a rebre subvencions i també per poder disposar d’atenció mèdica i activitats de fisioteràpia als usuaris del servei.

Una altra obra important i que compta amb una bona partida són els 110.000 euros que es dediquen a la construcció de nínxols, ampliació i restauració del cementeri en aquest 2017. La regidora responsable de l’àrea, Llum Sansaloni, en una intervenció va remarcar que l’actual govern de Compromís és de tots els governs el qui més diners ha dedicat al Cementeri Municipal i a la construcció de nínxols, sense pràcticament existències quan van entrar a governar.

Baixos ara tapiats per a fer el Centre Integral Persones Majors
Obres normals, del dia a dia, per una ciutat millor 

L’alcalde va remarcar que la gran majoria de les inversions previstes es dediquen a obres normals, del dia a dia, per fer una ciutat millor, en dedicar-se també partides de manteniment quant a conservació de les vies públiques, parcs i jardins, eliminació de barreres arquitectòniques, edificis públics i equipament.

Així va recordar que les inversions previstes en el pressupost del 2017 es el canvi de la tanca del camp d’esports de la Goleta, amb una inversió de 15.000 euros, i l’eliminació del cablejat en la zona del carrer Sant Pere i Sant Josep, edificis de Solvia, per valor de 38.000 euros, encara que informava que sembla ser que l’empresa farà cas del requeriment municipal, i de les expedients sancionadors, i els retirarà pel seu compte.

 També explicava que hi ha previst dedicar a parcs i jardins 20.000 euros, uns altres 30.000 a la millora de la Plaça Fadh Ben Abdelaliz en la platja, per a mobiliari urbà i senyalització es dedicaran 30.000 euros i es complementa el projecte d’encreuament del carrer la Barca amb Mitja Galta (170.000 euros) amb uns altres 18.100 de millora d’accessibilitat.


Altres inversions que es van enumerar són: 

-Asfaltat de varis carrers 30.000 euros
-Embornals 10.000 euros
-Inversions i equipaments en edificis municipals 31.000 euros
-Inversions en edificis educatius 15.000 euros
-Maquinària i utillatge 15.000 euros
-Vehicle serveis públics 10.000 euros

Jordi Joan explicava també que dins del programa de millora i augment de la seguretat ciutadana i de la modernització de Policia Local hi ha destinat 12.500 euros per a equipament operatiu (recordem que fa unes setmanes es va dotar als agents amb nous jupetins antibales) o els 26.400 euros de vehicles policials.


El cementeri gaudirà d'una ampliació de nínxols
 També s’hi contemplen entre les inversions millores en el medi ambient i en els camins rurals, així l’alcalde explicava que a la instal·lació de drenatge en el llac de la Goleta es destinen 10.000 euros, que s’apliquen a millorar el sistema d’entrada d’aigües pluvials de manera que ja s’aboquen netes al llac. També hi ha inversions en camins rurals per valor de 30.000 euros i uns altres 12.500 a la restauració ambiental dels Ullals Gran i de les Penyetes.