L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no els comentaris rebuts si considera que aporten novetats, punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb la noticia oferida. Els articles d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR : 2.847
PÀGINES LLEGIDES EL DARRER MES: 66.213

dimecres, 11 de gener de 2017

Tràmits a seguir per adaptar l'ortografia del nom o cognoms al valencià.Les persones que vulguen adaptar el seu nom o cognom han d'adreçar-se al Registre Civil on van ser inscrites per sol·licitar-ho, encara que cal destacar que els procediments segons es tracte del nom o del cognom són diferents.

En el cas del nom: es fa una substitució del nom inscrit en qualsevol llengua a l'equivalent en valencià o la correcció de la grafia errònia del nom. El procediment és ràpid i senzill, s'ha de presentar la sol·licitud en el Registre Civil on s'estiga inscrit. En el cas que no n'hi haja en la població, aquesta petició s'ha de presentar en el jutjat de pau o en l'Ajuntament. Així, alguns canvis a mode d'exemple serien Carme en lloc de Carmen, Vicent en lloc de Vicente o Esteve en lloc de Stephen.

Per saber els noms normatius i oficials podeu consultar el Vocabulari de noms de persona publicat per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) l’any 2006. Els noms valencians que hi apareixen i la seua equivalència en castellà han de ser considerats plenament correctes a l’efecte de fer la inscripció en el Registre Civil.Cognoms o llinatges 

En el cas de fer una correcció de la grafia errònia o adequació a la normativa ortogràfica actual dels cognoms valencians, el procediment és igualment molt senzill. Però, a més de la sol·licitud, cal presentar un informe que acredite la correcció lingüística del nou cognom a usar en el Registre Civil on s'està inscrit. Igual que en el cas del nom, si no n'hi haguera en la població, la petició s'hauria de lliurar en el jutjat de pau o l'Ajuntament.

Aquesta petició és exclusivament per als cognoms inequívocament valencians que estiguen mal escrits per haver adaptat a fonemes castellans, com per exemple: Montsó, correcte en lloc de Monzó, Pujades en lloc de Puchades, Alemany en lloc d’Alemañ, Paià en lloc de Payá, Dolç en lloc de Dolz, Verger en lloc de Vercher, Pellisser en lloc de Pellicer, Sant Celoni en lloc de Sansaloni, etc. Hi ha molts bés. 

Informe sobre la correcció 

L’AVL, com a ens normatiu competent en matèria d’onomàstica, facilita als interessats un informe sobre la correcció de la nova forma proposada del cognom. Podeu omplir el formulari que apareix en la web de l'AVL en la barra de l'esquerra on posa “Valencianitza el teu nom” i, en poc de temps, rebreu en l'adreça indicada, per correu postal, un informe que acredita la forma correcta del vostre nom o cognom. Aquest document s'ha d'adjuntar a la sol·licitud que es presente en el Registre Civil.