L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no els comentaris rebuts si considera que aporten novetats, punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb la noticia oferida. Els articles d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR : 1.062
PÀGINES LLEGIDES EL DARRER MES: 44.790

dimarts, 24 de gener de 2017

PLENARI GENER 2017: L'Ajuntament rebutja una al·legació del sindicat SPPLB al pressupost
L’Ajuntament ha rebutjat una al·legació al pressupost del 2017 del sindicat de la Policia Local SPPLB, al·legació que comptava també amb informes tècnics desfavorables de la Intervenció Municipal i de Recursos Humans  i Gestió de Personal. El sindicat SPPLB  sol·licitava la nul·litat  de  l’aprovació del pressupost i de la plantilla de personal argumentant que no s’havia negociat amb els sindicats.

Aquesta al·legació, segons es va dir anit, va motivar que el plenari de gener s’ajornara fins ahir, i el regidor d'Hisenda, Perfecto Benavent, va demanar disculpes perquè de manera involuntària l'Ajuntament havia endarrerit pagaments a proveïdors i sobre tot les empreses afectades pels plans d'inversions. 

El regidor va dir que, encara que l'al·legació no complia els requisits per ser causa d'impugnació, per llei s'havia de debatre i resoldre en plenari. També va remarcar que l'al·legació del SPPLB no tenia base ni arguments i informant que eixe sindicat, ni cap altre havia presentat cap proposta per negociar a la Mesa de Negociació, i així era una negociació impossible. En aquest moment va recordar que les dos últimes negociacions, el passat 29 de novembre i el 22 de desembre, cap sindicat va presentar propostes.

L'alcalde Jordi Joan indicava que l'al·legació no tenia cap ni peus des del punt de vista jurídic, i que només havia aconseguit endarrerir l'aprovament del pressupost, encara que indicava que ell era més partidari de pensar que no s'havia presentat amb cap mala intenció. 


Segons vam poder saber, l’informe d’Intervenció que disposa l'Ajuntament va en aquesta línia: l'al·legació del sindicat SPPLB no es justificava legalment perquè no estava d'acord amb els supòsits del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) ni guarda relació amb la dotació econòmica pressupostària.

També la Unitat de Recursos Humans i Gestió de Personal havia informat que no hi ha obligació de negociar res perquè les previsions del pressupost del 2017 no afecten  les retribucions del personal, establides la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

També eixe informe recull allò que el regidor Perfecto Benavent havia indicat: ni el SPPLB ni cap altre sindicat havien presentat  propostes que afectaven el pressupost o la plantilla de personal per a l’any 2017. 

Segons eixe informe l’Ajuntament ha contemplat les mesures aprovades en les negociacions i per acord dels representants sindicals i ha previst les quantitats per pagar els punts aprovats per unanimitat en la Mesa General de Negociació de març i juny del 2016.

El rebuig de l’al·legació implica que s’aprova el pressupost sense canvis respecte el plenari de desembre i efectes 1 de gener, així com la plantilla de personal del 2017.