L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no els comentaris rebuts si considera que aporten novetats, punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb la noticia oferida. Els articles d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR : 1.371
PÀGINES LLEGIDES EL DARRER MES: 45.324

diumenge, 15 de gener de 2017

L'Ajuntament no ha cobrat de més als veïns per arreplegada de fems, com falsament diu el PSOE


El regidor d’Hisenda, Perfecto Benavent, de Compromía ha negat per falsa l’acusació del portaveu del PSOE, Víctor Borrás, que en el diari Levante-EMV afirma que l’Ajuntament està cobrant més als veïns del que costa el servei d’arreplegada de fem.

El regidor ha rebutjat unes acusacions que qualifica de falses perquè l’Ajuntament cobra en taxes el cost total del servei, com marca la llei. És més, eixe cost és el mateix de fa uns anys, quan Borràs era el regidor d’Hisenda. No ha canviat  perquè l'estudi de costos és el mateix, el del 2006, amb la revisió de preus feta el 2012, cosa que el socialista no diu o no sap. O siga, la taxa és paga segons revisió de preus del 2012.

Perfecto Benavent ha explicat que la partida del pressupost de despesa “Recollida de fem i neteja viària” té com a import 1’4 milions. El govern enguany, i per primera vegada, ha desglossat la partida per prevenció, transparència i claredat en els dos conceptes que té la despesa de l’arreplegada de fem i la neteja viària. El regidor reconeix i assumeix l’errada, produïda per un ball de xifres, però l’error no ha implicat un canvi en l’import global de la partida que continua amb 1’4 milions.

Més explicat: El concepte cost de l’empresa és de 528.000 euros i per error s'ha posat 338.000. No obstant el valor total de la partida manté el correcte, 1’4 milions d’euros, i no s'ha produït cap desfasse de pressupost.

El regidor Benavent ha assumit l’error com a responsable d’Hisenda i ha explicat que el canvi de xifres s’hauria descobert i rectificat en el procés d’execució del pressupost. Tant senzill com fer una rectificació material a un pressupost encara no aprovat definitivament.

Les acusacions de cobrar als veïns més de manera il·legal són molt greus, i més si son falses, per vindre d'una persona que ha estat tres anys regidor d’Hisenda, és portaveu i hauria de saber que l’estudi de costos no ha canviat els darrers anys. 

La forma més senzilla era demanar l'estudi de costos actuals i preguntar al funcionari corresponent i... ¡adéu problema!, però això en pla polític sembla ser que no li interessava.

Les errades en les manifestacions del regidor Borràs són més greus

El govern municipal ha fet un error en la xifra d’una despesa i nosaltres considerem que el regidor Borràs n’ha comés altres, molt greus pel que signifiquen després de ser tres anys regidor d’Hisenda.

El regidor socialista comet un error en no saber que l’estudi de costos és el mateix, i l’empresa que arreplega el fem li costa a l’Ajuntament 528.000 euros, amb la revisió de preus en vigor que és la del 2012.

El que diu en el Levante-EMV que hi ha partides desaparegudes o reduïdes en el 2016 no ho hauria d’haver dit. És un error per la seua banda. Hauria de saber que si hi ha algun canvi s'aplicarà quan es revisen els preus del 2016. Ara es paga amb preus del 2012.

Com a responsable d’Hisenda que ha sigut, hauria de saber que la revisió de preus va endarrerida, com quan n'era el responsable. Però ningú no té la culpa en ser coses del procediment administratiu. La revisió de preus es fa a partir de dades d’anys acabats i anteriors i no es pot fer de l'any per al mateix any, ni d'un any per al següent.

També fa un altre error quan no té en compte que d’ací uns anys, quan s’aplique la revisió del 2016, s’hauran d’actualitzar els pagaments ja fets i compensar. ¿No ho feia vostè així? Doncs mire per on, encara és igual. 

El càlcul de la taxa de fems (i qualsevulla taxa) 

I finalment, els regidors han de saber que la taxa de fem es calcula sumant el cost de l’empresa  i la despesa de l’Ajuntament pel funcionament del servei. O siga, cal sumar el cost de gestió, cobrament i recaptació dels 15.000 rebuts que genera el servei cosa que comporta una despesa en personal d’Intervenció, de Recaptació, de Recaptació Executiva. També se suma el cost dels funcionaris que fan tasca de comprovació i revisió de preus, la inspecció del servei i contenidors i l’oficial de la policia local encarregat de marcar els llocs d’ubicació de contenidors, els canvis i les modificacions puntuals sobre l’afecció al trànsit.

Qualsevol regidor hauria de saber, i més si ha sigut d’Hisenda, que als 528.000 euros de cost de l’empresa se li suma eixe cost de l’Ajuntament:  resulten els 620.000 euros sobre els quals es calcula la taxa. I això no ha canviat des què ell era regidor d’Hisenda.

2 comentaris:

Anònim ha dit...

El Sr. Borrás no esta mai actiu i cuan diu algo eu caga.

Anònim ha dit...

Sempre igual