L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no els comentaris rebuts si considera que aporten novetats, punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb la noticia oferida. Els articles d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR : 2.567
PÀGINES LLEGIDES EL DARRER MES: 65.570

dimecres, 21 de desembre de 2016

PLENARI DESEMBRE 2016: S'aproven els pressuposts del 2017


Només Compromís va votar a favor del pressupost

Tavernes va aprovar ahir el Pressupost del 2017 amb els únics vots de Compromís mentre la resta de partits, PP, PSOE I EU el votaven en contra. El pressupost és de 14.921.454 euros, igual en ingressos com en despeses, amb la qual cosa es presenta equilibrat.

L’alcalde, Jordi Joan, i el regidor d’Hisenda, Perfecto Benavent, van indicar que s’havia treballat colze a colze amb els serveis econòmico-financers de l’Ajuntament i van agrair als funcionaris dels departament la tasca realitzada.

L’Ajuntament no ha contemplat per al 2017 cap increment d’ingressos per impostos de l’IBI ni per les taxes, ni activitats econòmiques, empresarials i urbanístiques. L’alcalde va remarcar que l’Ajuntament tindrà pràcticament els mateixos ingressos dels anys 2015 (14.897.379 euros) i 2016 (14.828.414 euros), que no ingressarà més diners en el 2017 que en anys anteriors que són els diners mínims que calen per donar els serveis als ciutadans.

Quant a despeses com és habitual el Capítol I és el més gran i es dedica a recursos humans, amb un 48% de les despeses totals ascendeix a 7.228.945 euros.

El regidor defensa el pressupost del 2017

El Capítol II de despeses de serveis i béns corrents, ascendeix a 4.686.856 euros, suposa un 31% de les despeses totals i experimenta un increment de 295.644 euros per atendre una millora del contracte de salvament i socorrisme, a més de serveis com posada en marxa de la ràdio municipal, l’ampliació del servei de l’escoleta de la platja i augments en les partides de condicionament d’aparcaments públics, enllumenat, benestar social, centre de dia de menors, escola d’estiu, entre molts altres.

L’any 2017 es destinaran 972.800 a inversions finançades amb recursos propis, és a dir, l’Ajuntament sense acudir al préstec bancari com era l’habitual en anteriors governs. Aquestes inversions representen el 6’5% del total del pressupost i tenen com a obres més importants el Centre Integral de Majors i l’eliminació de barreres en la zona Prado.

 El Capítol IV de transferències a les mancomunitats, convenis amb associacions culturals, clubs esportius i ONG, ajudes socials i altres ajudes i premis suma 929.000 euros, un 12% més que en 2016 i el 6% del pressupost total de despeses municipals.

Cal dir que el SEAFI (servei especialitzat d’atenció a les famílies i els infants) passarà a prestar-se des de la Mancomunitat de la Safor i sense que els usuaris es desplacen fora de Tavernes. L’aportació de l’Ajuntament de Tavernes al SEAFI serà de 45.950 euros.

Un moment de la lectura de la memòria d'alcaldia
 Més d'un 1 milió d'euros per pagar els préstecs del PP 

Els capítols III i IX es el destinat a pagar el deute. El govern de Compromís va recordar que l’Ajuntament de Tavernes continua fent un gran esforç en pagar els préstecs del governs del PP i destinarà 1.063.852 euros, un 7% del pressupost, al pagament de capital i interessos.

L’alcalde va remarcar que s’estan pagant préstecs firmats abans del 2011, que es l’any quan en juny va accedir a l’alcaldia i es va trobar amb un deute bancari de més de 18 milions i que ara està pràcticament en la meitat.