L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no els comentaris rebuts si considera que aporten novetats, punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb la noticia oferida. Els articles d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR : 1.665
PÀGINES LLEGIDES EL DARRER MES: 64.189

dilluns, 5 de desembre de 2016

INFORME: Els impostos valencians per al 2017

Al voltant d'1,6 milions de valencians pagaran menys impostos per la reforma fiscal anunciada en l'avantprojecte de la llei d'Acompanyament als Pressupostos de 2017, que ja ha aprovat el govern valencià.

Els avantatges fiscals afecten famílies monoparentals i  les pymes de cort familiar i potenciaran les fonts d'energia netes amb noves deduccions. Les principals modificacions en la tributació autonòmica se situen en l'IRPF. La Generalitat reduirà els tipus a les rendes més baixes, que assumien el major esforç fiscal. Abaixen quasi dos punts els tipus per a rendes de fins a 12.450 euros, mentre que l'estalvi per a rendes de 17.000 euros, la quota cau en 231 euros.

La reducció de tipus s'estén a les rendes de 30.000 a 50.000 euros, que passen del 18,45% al 17,50%, mentre que experimentaran una pujada les més elevades, creant-se, a més, nous trams. A les rendes de més de 70.000 euros se'ls aplicaran dos punts més (23,50%) que fins avui; mentre que les rendes superiors a 120.000 euros tindran un gravamen del 25,50% (quasi tres punts més), el mateix tipus que les rendes de més de 175.000, que abans se situaven en el 23,48%. Els efectes d'aquests canvis seran palpables en la renda de 2017.

Hi haurà noves deduccions en el tram autonòmic de l'IRPF per a famílies monoparentals així com la bonificació de fins al 15% del cost en obres de reforma de l'habitatge habitual, amb limitacions en el nivell de renda. 

Es crea una nova deducció per al foment del autoconsum energètic pel qual els contribuents que aposten per implantar energies renovables en les seues llars posaran deduir-se fins al 20% de la inversió. 

L'augment de la fiscalitat de les rendes més altes no aconseguirà compensar l'efecte de la rebaixa tributària prevista per a les classes mitjanes i baixes pel que la Generalitat deixarà d'ingressar 75 milions d'euros.

La Generalitat aspira a recuperar ingressos amb l'impost de Successions i Donacions, que pateix alguns retocs de calat. Si bé es manté per a les herències la bonificació en quota de parentiu del 75% als descendents menors de 21, descendeix al 50% en el cas dels fills majors d'aquesta edat, ascendents i cònjuge.

En qualsevol cas, la reforma propugnada del Consell, el govern de la Generalitat, manté la reducció de la base imposable vigent: 100.000 euros de renda per hereu, excloent a més l'habitatge habitual fins als 300.000 euros. L'impacte d'aquesta mesura suposarà 86 milions d'euros d'ingressos addicionals per a l'Administració autonòmica.