L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no els comentaris rebuts si considera que aporten novetats, punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb la noticia oferida. Els articles d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR : 1.639
PÀGINES LLEGIDES EL DARRER MES: 61.577

dilluns, 4 de juliol de 2016

L’Ajuntament continua i continuarà prestant el Servei Especialitzat d'Atenció a la Família i Infància (SEAFI). És fals que el servei s'ha deixat de prestar.Lamentable. És lamentable comprovar que hi ha regidors de l’oposició que no s’assabenten dels temes municipals i són capaços d’arribar a fer afirmacions-acusacions falses del tipus com les que fa el Sr. Borras de que el govern de Compromís “ha tancat sense preví avís el servei del SEAFI”. I això és fals. Lamentable que hi haja regidors que continuen sense justificar els diners que cobren al mes per dietes i indemnitzacions perquè sembla ser que no les justifiquen amb el treball. 

I com que sembla ser que no s’han assabentat, no tenim cap problema ací d’explicar-li l’afer, i ens basarem en la nota oficial i la resposta que el Sr. Alcalde, Jordi Joan, ha donat a una veïna mitjançant el  facebook. 

El primer que cal saber és que el SEAFI, servei especialitzat en oferir atenció psicològica i socioeducativa a les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat o conflicte, continuarà la tasca de suport a Tavernes per resoldre determinades dificultats.

Aquest servei especialitzat també en atenció a menors en risc o amb mesura jurídica de protecció y a les famílies, és un servei que l'Ajuntament ve prestant des de fa molts anys. I s’ha prestat sempre a través d'una contracta, és a dir, mitjançant una empresa de serveis. Primer, el servei el prestava l'empresa Red21 i després va passar a fer-ho la Fundació Diagrama. 

Però els contractes acaben i fa uns mesos es va acabar l'existent entre l'Ajuntament i Diagrama, i l'Ajuntament li va prorrogar el contracte mentre es preparava el nou concurs públic. En tot moment la Fundació Diagrama sabia que la prorroga del contracte finalitzava el dia 30 de juny, despús ahir. 

Al nou concurs es podia presentar qualsevol empresa o fundació. I es van presentar dues fundacions: Diagrama i la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia. Segons les valoracions del tècnics municipals, Trabajadores de la Siderurgia va presentar la millor oferta, i l'Ajuntament estava preparant l'adjudicació a tal fundació. 

L'Ajuntament no contemplava la subrogació dels treballadors en les bases. La Fundación de Trabajadores de la Siderurgia, per tant, no contemplava subrogar als treballadors actuals de la Fundació Diagrama. L’alcalde demana a Trabajadores de la Siderurgia que continue amb aquests treballadors perquè tothom (polítics, funcionaris i usuaris) estan contents amb ells. Trabajadores de la Siderurgia accepta la contractació, però els treballadors no volen contractació sinó subrogació. I comença ací un conjunt d’amenaces entre els protagonistes i els sindicats per a dur-se a pleit. Tots contra tots. 

Cm que els pleits podien afectar l’Ajuntament, s’ha decidit suspendre el procés d'adjudicació per allò que s’anomena seguretat jurídica, perquè segons els advocats i tècnics municipals no hi ha jurisprudència que assegure la necessitat o no de contemplar la subrogació en les bases. Millor analitzar el procediment abans que entrar en pleits i ara el que s’esta valorant és si es trau un nou concurs incloent la subrogació del personal o, bé prestar el servei mitjançant la Mancomunitat de la Safor, i aprofitar aquesta entitat a la qual pertanyem, que també el presta. 

Per tant des del dia 1 de juliol, és a dir, des d’ahir i de manera temporal, a l’espera d’una decisió final, el servei ha passat a prestar-lo els mateixos funcionaris-tècnics especialitzats del departament de Serveis Socials, que no cal ni dir perquè és de sobra conegut que són autèntics professionals. Això el mateix Sr. Borràs ho va dir moltes vegades en l’etapa que va ser regidor de Serveis Socials, per tant podríem assegurar que la mesura presa pel govern deu d’agradar-li i estar ben d’acord amb ella, almenys si ens basen en la valoració que en el seu moment ell feia dels tècnics municipals. 

No és, com ha dit el Sr. Borràs, que des del dia 1 de juliol "totes les famílies ateses pel SEAFI han deixat de ser ateses". Això Sr. Borràs, és fals, com li acabem d’explicar. 

Conclusió: el servei SEAFI ha funcionat molts anys i continuarà funcionant. El govern de Compromís aposta per ell, per continuar treballant per Tavernes i per prestar el servei de SEAFI, bé por nova adjudicació o via Mancomunitat de la Safor. 

Lamentem que, com ha passat amb el Sr. Borràs, hi haja regidors que no es preocupen de tindre la informació que poden aconseguir com a regidors fàcilment i que siga, per això, o bé de manera malintencionada i cercant un rèdit polític? falsegen la realitat i creen alarmes injustificades en un tema tan delicat com el SEAFI.

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Increible

Anònim ha dit...

Per això obté en les urnes el que obté, este xicot no dona per a més i el Psoe no alçarà cap en Tavernes mentres ell estiga de cap.