L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no els comentaris rebuts si considera que aporten novetats, punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb la noticia oferida. Els articles d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR : 1.639
PÀGINES LLEGIDES EL DARRER MES: 61.577

dilluns, 6 de juliol de 2015

Una pantalla per informar a la població

Una pantalla per informar a la ciutadania

El govern municipal va decidir facilitar al veïnat contemplar la sessió de constitució del nou Ajuntament i elecció d’alcalde mitjançant la instal·lació d’una pantalla gegant en la Plaça Major. La decisió volia corregir el poc aforament del Saló de Plenaris, que només té cabuda per a 70 persones assegudes i, com era d’esperar, serien molt més els vallers i valleres, que voldrien accedir-hi.

Segons hem sabut, la decisió d’instal·lar la pantalla gegant va ser consultada als juristes de l’Ajuntament, en el sentit de saber si era legal eixa decisió. La resposta rebuda pel govern municipal va ser una referència a l’article 277.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, aprovatori del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, on s’afirma que les sessions dels plenaris són publiques, excepte els casos qe la mateixa llei determina, i que no venen al cas en aquesta ocasió.

Segons els juristes municipals, calia també recordar que l’article 20.2 d) de la Constitució reconeix el dret a comunicar i a rebre informació veraç per qualsevol mitjà de difusió, amb la qual cosa es podia perfectament autoritzar la instal·lació de la pantalla i la retransmissió a la ciutadania de l’acte.

La decisió, a més, i és opinió dels juristes municipals, contribuïa a complir amb l’obligació de les Corporacions Locals de donar la més ampla informació possible sobre llur activitat (art. 69 LRBRL), i adoptar les mesures adients en cada cas per facilitar als mitjans de comunicació social la seua tasca, sense alterar l’ordre de les sessions. 
Un moment de la retransmissió
Per tant i tal com sempre nosaltres hem dit i hem defés, considerem com a molt bona la decisió presa pel govern municipal des del moment que es volia fer possible el dret que tenien els veïns de Tavernes a seguir la sessió, i més quan la nostra ciutat no compta amb mitjans de comunicació locals que podien dur a cap eixa missió informativa. 

No anem a obviar que eixa decisió suposa una despeses, en concret 1.300 euros el lloguer d’una pantalla que permetera la visió amb qualitat a ple dia. Però tampoc anem a obviar el caràcter de servei públic i d’informació al ciutadà que s’acomplia, i que les critiques poc assenyades del PSOE ni esmenten ni diuen. 

No és un tema per a debat - excepte si es vol fer ús de la demagògia, com ens sembla que ha usat el PSOE - plantejar si hi ha hagut una despesa, o si són 50, 100 o 150 les persones que van fer ús del mitja. 

Només hi ha un cosa a fer, i és reconéixer que s’han adoptat mesures per facilitar l’acompliment del dret a la informació, a rebre i amb les millors condicions, informació sobre la constitució de la corporació i l’elecció de l’alcalde que va a regir els destins de la ciutat durant quatre anys. 
Des dels bar, també es va seguir la sessió plenària
Estem segurs que, si el govern municipal no hagués pres eixa mesura i més d'un centenar de persones haguessen romàs dempeus a la Plaça Major i protestant per no poder accedir a la sala, el PSOE seria el primer a preguntar perquè no es van buscar solucions. I aleshores segur que haguessen esmentat com a solució una pantalla gegant, la que ha estat la triada per moltes i moltes ciutats que han tingut un problema semblant. 

I ja ni ens volem imaginar si, damunt, entre les persones que no havien pogut entrar, hi havia alguns familiars dels regidors electes socialistes. Segur que ara estarien demanant per la pantalla i criticarien, això sí, la falta de previsió del govern per no haver previst res davant el petit aforament de la sala. Segur.

-

1 comentari:

Enric Estruch ha dit...

El dret a l'informació torne a dir no es messura ni en diners ni en assitents, i ojalà prompte ho pugam seguir per internet.

I si havera segut per a una final de la champions o similar entre el València i altre ... tots calladets de segur.