L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no els comentaris rebuts si considera que aporten novetats, punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb la noticia oferida. Els articles d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR : 1.639
PÀGINES LLEGIDES EL DARRER MES: 61.577

dimecres, 8 de juliol de 2015

El govern de Rajoy ens discrimina en les inversions i les manté sóta mínims

El Govern de Rajoy manté la inversió en el País València sota mínims com demostra que, després dels cinc primers mesos de l'any, la licitació estatal en les nostres terres suposa el 2,14% de la convocada per al conjunt d'Espanya.

El govern del PP de Rajoy segueix mantenint la discriminació i la situació d'“oblit” en les inversions que se suma a un finançament deficient, una realitat que ha sigut aquests dies denunciada pel nou govern de la Generalitat.

La Càmera de Contractistes d'Obra Pública valenciana ha publicat un informe on demostra que estem discriminats i que la inversió estatal hauria d'acostar-se almenys al pes de la nostra població, que és el 10,40% de l'Estat. No obstant açò, dels 2.015,135 milions d'euros que el Govern Central ha licitat en el conjunt d'Espanya en els primers cinc mesos de l'any, l'import que se'ns ha destinat només és el 2,14% del licitat.

Aqueixes dades, de primera, confirmen la postura del govern de Rajoy i fins i tot agreugen una tendència comuna en els anys que el president del PP ha estat al capdavant del govern d'Espanya, indica l'informe de la Càmera de Contractistes d'Obra Pública.

La presumpta eixida de la crisi va generar en el 2014 un augment de les licitacions en el conjunt de l'Estat del 56,3%,, però en les nostres terres va haver-hi una reducció del 58,9%.
També assenyala la Càmera de Contractistes de la Comunitat Valenciana, que el Ministeri de Foment va licitar entre 2012 i 2014 un total de 508,780 milions que suposen el 5,27% de la licitació nacional, mentre que en els primers mesos d'enguany el ràtio ha baixat al 2,42%.

En Carreteres s'ha passat d'una inversió acumulada en el període 2012-2014 del 4,77% al 3,14% dels primers mesos de 2015. La mateixa tendència s'observa en ADIF, principal inversor en ferrocarril, que ha passat del 6,44% a l'1,94% i si parlem de la inversió en el Ministeri d'Agricultura, Aigua i Medi ambient, es passa d'invertir en 2014 el 5,24%, a una inversió en el 2015 del 0,0539%.